Επωνυμία: BONAROS ENGINEERING ΙΚΕ
Διακριτικός Τίτλος: BONAROS ENGINEERING
Δραστηριότητα: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Α.Φ.Μ.: 800810373
Δ.Ο.Υ.: ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 141626605000
Διεύθυνση: ΒΙ.ΠΕ.Θεσσαλονίκης, Α' Είσοδος, O.T. 20, 57022 Σίνδος
Τηλέφωνο: +30 2310 795821
FAX +30 2310 795833
email: info@bonarosgroup.com


ΜΠΟΝΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Διαχειριστής, εταιρικό μερίδιο 50%

ΜΠΟΝΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Γενικός διευθυντής, εταιρικό μερίδιο 50%


ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 10.000,00 ΕΥΡΩ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ