Η εταιρία μας ιδρύθηκε το έτος 1985 απο τον Μπονάρο Βασίλειο με σκοπό την διενέργεια πάσης φύσεως μηχανολογικών - μηχανουργικών μελετών - κατασκευών & εμπορία αυτών.

Δραστηριοποιήθηκε επί σειρά ετών στον τομέα μελέτης και κατασκευής ζυγιστικών ενσακιστικών μηχανημάτων, εξοπλισμού αλευροποιίας, ζωοτροφών, ορυζόμυλων, κ.λπ.
Από το έτος ίδρυσης της μέχρι σήμερα η εταιρία μας έχει στόχο την συνεχή βελτίωση της θέσης μας, αλλά και την τεχνολογική εξέλιξη των προϊόντων μας με επιτυχία.

Η BONAROS ENGINEERING δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα, καθώς διαθέτει την τεχνολογία για να θέτει υψηλούς στόχους, με συνεχείς επενδύσεις σε μηχανήματα και σε ειδικευμένο προσωπικό.
Με κύριο πλεονέκτημά μας τον συνδυασμό της άριστης ποιότητας, σωστής τιμής και γρήγορου χρόνου παράδοσης είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε απόλυτα κάθε σας ανάγκη.
Η οργάνωση της επιχείρησης είναι αυτή που εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα στα προϊόντα μας. 

Η πολιτική μας εστιάζεται καθημερινά στην συλλογική εργασία, χρησιμοποιώντας επικαιροποιημένα τεχνολογικά συστήματα, ώστε να προσφέρουμε σε εσάς ακόμη και τις πιο σύνθετες τεχνικές διαδικασίες με ευκολία και αξιοπιστία.

Τα βασικά πλεονεκτήματα μας συνδυάζουν την σωστή τιμή μαζί με τον σωστό χρόνο παράδοσης.