Χαρμανιέρα οριζόντια


Icon Δήλωση ενδιαφέροντος

Κατάλληλο για την ομογενοποίηση υλικών με διάφορα πρόσθετα (γλουτινες).

Τα μονό αξονικά ribbon mixer είναι κατάλληλα για την ανάμιξη υλικών σε σκόνη ή σε κοκκώδη μορφή οποιοδήποτε τύπου. Η αρχή λειτουργίας τους βασίζεται στον φυγοκεντρικό στρόβιλο που μεταφέρεται σε κάθε μέρος του αναμίκτη με την βοήθεια ενός άξονα με ελικοειδή μέρη διαφορετικών διαμέτρων και βήματος.


  • Ο οριζόντιος αναμίκτης είναι μια εξ ολοκλήρου χαλύβδινη κατασκευή.
  • Το βήμα κάθε έλικας είναι 600mm.
  • Το διάκενο θα είναι 2-3mm στον πυθμένα και 10-13mm στα πλαϊνά. (Αυτό το σύστημα δημιουργεί αντιθέτως κινούμενες γραμμές κίνησης τεμνόμενες και διασταυρωμένες ροές σε μικρό χρόνο, ακόμα και όταν τα πρόσθετα έχουν διαφορετικά ειδικά βάρη και υψηλό ποσοστό υγρασίας).
  • Ο οριζόντιος άξονας έχει τέσσερις έλικες τοποθετημένους σε αντίθετη φορά.
  • Η έλικες είναι βιδωτές επάνω στις ακτίνες του άξονα.
  • Η συχνότητα στροφών του κινητήρα είναι 1440 r.p.m
  • Το mixer μπορεί να λειτουργεί με πλήρωση 75%
  • Αέρας και λάδι μπορεί να διοχετευτεί από το καπάκι.
  • Απαιτούμενη ισχύς ηλεκτροκινητήρα 15HP

pantoneΧρώμα: λευκό ή INOX, δυνατότητα μεταβολής κατόπιν συνεννόησης.