Κώνοι


Icon Δήλωση ενδιαφέροντος


  • Δυνατότητα κατασκευής σε γαλβανιζέ, ανοξείδωτο, ντεκαπέ.
  • Διάστάσεις αναλόγως των απαιτήσεων του πελάτη.