Κόμπλερ


Icon Δήλωση ενδιαφέροντος

Eξάρτημα για την μετάδοσης της κίνησης μεταξύ των διάφορων μερών.


  • Κατασκευή από χάλυβα ντεκαπέ ή ανοξείδωτο.
  • Διάστάσεις αναλόγως των απαιτήσεων του πελάτη.