ΤΑΦ


Icon Δήλωση ενδιαφέροντος


  • Δυνατότητα κατασκευής σε γαλβανιζέ, ανοξείδωτο, ντεκαπέ.
  • Με χείλος για προσαρμογή σφιχτήρας.
  • Σε διάφορες διαμέτρους και μήκη.