Πλαστικά αερομεταφοράς


Icon Δήλωση ενδιαφέροντος

Για χρήση σε εγκαταστάσεις πνευματικής διακίνησης υλικών (αερομεταφορές).


  • Κατασκευασμένα από υψηλής αντοχής ακρυλικό (plexiglass).
  • Σε διάφορες διαμέτρους και μήκη.