Λαμαρίνα τριεριού


Icon Δήλωση ενδιαφέροντος


  • Κατασκευή από χάλυβα ή ανοξείδωτο.
  • Πάχος απο 1,5 ως 3 mm.