Κούρμπες


Icon Δήλωση ενδιαφέροντος


  • Κατασκευή από χάλυβα ντεκαπέ ή ανοξείδωτο.
  • Σε διάφορες διαμέτρους, μοίρες και ύψη.