Διάτρητες λαμαρίνες με οβάλ τρύπες


Icon Δήλωση ενδιαφέροντος


  • Κατασκευή από χάλυβα ή ανοξείδωτο.
  • Πάχος από 1 ως 3 mm.