Βάση ραντάρ


Icon Δήλωση ενδιαφέροντος


  • Εξ ολοκλήρου χαλύβδινη κατασκευή με αντιδιαβρωτική προστασία (θερμό γαλβάνισμα).
  • Διάμετρος 15-30-45m ή αναλόγως των απαιτήσεων του πελάτη.
  • Πλήρως αποσυναρμολογούμενη για εύκολη μεταφορά-εγκατάσταση.