Βιομηχανικοί δονητές


Icon Δήλωση ενδιαφέροντος

Τοποθετούνται σε ζυγιστικά, σιλό, δονητικές σκάφες, δονητικές κοσκίνες, χοάνες.


  • Σχεδιασμένοι για λειτουργία κάτω από αντίξοες συνθήκες σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία και σκόνη.
  • Μέγεθος και ιπποδυνάμεις αναλόγως των απαιτήσεων του πελάτη.
  • Kατάλληλοι για διακίνηση, τροφοδοσία, ροή υλικών.
  • Μονοφασικοί (220V) και τριφασικοί (380V).