Βεντούρι


Icon Δήλωση ενδιαφέροντος

Τοποθετείται κάτω από τον αεροφράχτη για την προώθηση του προϊόντος μέσω απορροφητήρα ή φυσητηρα.


  • Εξ ολοκλήρου χαλύβδινη κατασκευή.
  • Διάστάσεις αναλόγως των απαιτήσεων του πελάτη.
  • Δυνατότητα κατασκευής από ανοξείδωτο.